facebook studio-md w warszawie
TEL: 533 282 787

Doświadczenie w opiece nad chorymi na cukrzycę

Doświadczenie w opiece nad chorymi na cukrzycę

U diabetyków dochodzi do uszkodzenia naczyń i nerwów w kończynach dolnych. Stopy są mniej wrażliwe na dotyk, ucisk, ból, temperaturę, skóra jest sucha. Zaburzenia powodują większą skłonność do grzybicy i infekcji bakteryjnych; złe czucie i osłabiona bariera obronna mogą mieć fatalne następstwa, a brak kontroli może doprowadzić do powstania tzw. stopy cukrzycowej, grożącej amputacją kończyny. Konsekwencją cukrzycy jest sucha skóra i liczne modzele na stronie podeszwowej stóp. Modzel jest nagromadzeniem złogów hiperkeratozy, które uszkadzają miękkie tkanki położone wyżej, na skutek czego dochodzi do powstania rany. Zadaniem podologa jest usuwanie niebezpiecznych zrogowaceń, właściwie zaopatrywanie ran, zalecanie odpowiednich preparatów pielęgnacyjnych oraz edukacja pacjenta odnośnie właściwego postępowania w cukrzycy.